ROSSAERT

Isabelle

Rossaert

+32 (0) 495 51 29 15

Isabelle Rossaert is journaliste, lesgeefster en schrijfster. Ze geeft workshops zakelijk en creatief schrijven en schrijft (onderzoeks)rapporten, publicaties en de content voor websites. Ze is deeltijds docent journalistieke schrijftechnieken aan de Universiteit Antwerpen.


Nieuw: Begin 2013 richtte Isabelle Rossaert samen met opleidingsconsulente Isabelle Van Extergem De Schrijfkaravaan | reizigers in fijne woorden op. De Schrijfkaravaan brengt workshops recreatief schrijven en persoonlijke-ontwikkelingstrajecten. De Schrijfkaravaan start met het programma The Artist Way, een krachtig  12-wekenprogramma dat erop gericht is je opnieuw in de creatieve flow te brengen die je als kind ervoer. Dit groepstraject start op 5 maart (inschrijvingen tegen ten laatste 12 februari).

Andere workshops die nu al op het programma staan:

- Write-a-Way, een persoonlijkheidsvormende schrijfweek voor jongeren, in co-begeleiding met psychotherapeute Anne Hermans

- De Schrijfbare Stad: ontdek een stad zoals een schrijver dat doet, met open zinnen. Een daguitstap waarin je verrassende plekken ontdekt en boeiende schrijfincentives krijgt.

- Karavaanserai Viersel: een midweek in het Land van Playsantiën, zet je zintuigen aan het werk en leer pakkend en boeiend schrijven

Meer info vind je op de website van De Schrijfkaravaan 


Isabelle schreef onder meer voor De Standaard, Weliswaar en Weekend Knack en van 2003 tot 2007 verzorgde ze de eindredactie van MO*magazine.  Vandaag publiceert ze op regelmatige basis  bijdragen in het maandblad Psychologies.

Recente opdrachtgevers zijn het communicatiebureau Link Inc, Locus, het Instituut voor Samenleving en Technologie, Tri.zone, Vormingplus Oost-Brabant, Mechelen en Limburg en UZ Magazine.


Isabelle is auteur van het non-fictieboek De verdwaalde ooievaar, als zwanger worden niet meteen lukt  en van de brieven- en verhalenbundel De Venusbergvariaties, samen met Paul Verhaeghen.


Isabelle studeerde psychologie aan de K.U.Leuven. Ze werkt graag samen met geïnspireerde mensen en organisaties. 

Isabelle wil met haar werk meebouwen aan een warme, sociale en duurzame samenleving.


Isabelle’s persoonlijke website:

www.isabellerossaert.wordpress.com


 

“All you have to do is write one true sentence. Write the truest sentence you know.” - Ernest Hemingway (A Moveable Feast)

Isabelle Rossaert, Curriculum Vitae

 

Isabelle Rossaert (Genk, 1966) is schrijfster, journaliste en lesgeefster. Ze doet journalistiek onderzoekswerk, verslaggeving (studiedagen, projecten, processen) en geeft workshops zakelijk en creatief schrijven. Daarnaast doet ze redactie- en eindredactieopdrachten. Ze is deeltijds docent journalistieke schrijftechnieken aan de Universiteit Antwerpen.

Opleiding

Isabelle studeerde Psychologie aan de KU Leuven (1984-1990) en studeerde af in de richting theoretische psychologie, specialisatie ontwikkelingspsychologie van volwassenen en bejaarden. Voor haar onderzoeksstage werkte ze onder andere rond het narratieve als een manier om het eigen leven te integreren. Ze schreef een licentiaatsverhandeling over wijsheid als een vorm praktische intelligentie.

Van vormingswerk naar journalistiek

Na haar afstuderen ging ze aan de slag als vormingswerkster bij het toenmalige Livo (Hasselt), een vormingsinstelling die zich in het bijzonder richtte naar ouderen.

Al tijdens deze periode schreef Isabelle in haar vrije tijd reportages voor De Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Na twee jaar ging ze de uitdaging aan om hiervan voltijds haar beroep te maken. Isabelle schreef voor diverse rubrieken in de Standaard, voor Feeling, Onze Tijd (nu Plus Magazine), Weliswaar en Weekend-Knack.

Na zes jaar freelancen ging ze in dienst bij Roularta, waar ze onder andere de eindredactie verzorgde van Mo*-magazine gedurende de eerste vijf jaargangen van dit blad.

In 2006 werd Isabelle moeder, een aanzet om haar prioriteiten opnieuw te herschikken. In het najaar van 2007 werd ze opnieuw zelfstandige. Vandaag doet Isabelle diverse opdrachten (redactiewerk, onderzoek, modereren) en is ze een vaste medewerker van het maandblad Psychologies.

Literair werk

Fictie schrijven is altijd een van Isabelles grote ambities geweest. In 1998 publiceerde ze samen met oud-studiegenoot  Paul Verhaeghen (Lichtenberg, Omega Minor) de brieven- en verhalenbundel De Venusbergvariaties (Manteau). Daarnaast publiceerde ze in 2008 De verdwaalde ooievaar (Van Halewyck), een (non-fictie) boek met getuigenissen van mensen met fertiliteitsproblemen. Sinds 2000 werkt Isabelle aan een roman en een novelle. De novelle is in de laatste afwerkingsfase en gaat binnenkort op zoek naar een uitgever.

Schrijfcursussen

Isabelle volgde een schrijfcursus bij Wel, de Leuvense Universitaire Werkgroep Literatuur. Ze leerde er veel, maar ervoer op een bepaalde manier ook een lacune: de theorie haalde het wat teveel op de mogelijkheid om zelf te schrijven en daarop feedback te krijgen. Vanuit die vaststelling ontwikkelde Isabelle een eigen schrijfcursus voor de toenmalige vormingsinstelling  Elcker-ik. De cursus was bedoeld voor mensen die voor hun plezier wilden schrijven, niet noodzakelijk met de ambitie om romans of poëzie te schrijven. Voor deze cursus putte Isabelle uit de ervaring die ze als schrijfster, journaliste en eindredactrice had opgebouwd. Het is een basiscursus die werkt rond het belang van observeren en al je zintuigen gebruiken, spelen met woorden en zinnen, verbeelding en beeldspraak, de rol van het geheugen enz.  Ze gaf de cursus drie opeenvolgende jaren en een aantal deelnemers aan elk van die cursussen bleef nog enkele jaren op maandelijkse basis samenkomen. Een ex-cursiste werd journaliste en publiceerde een brievenboek, een andere heeft momenteel haar eerste manuscript liggen bij een uitgeverij op de Herengracht. Een aantal andere cursisten volgden voordien en/of daarna nog cursussen bij Creatief Schrijven en ervoeren dit als aanvullend en niet overlappend.

In 2010 gaf Isabelle een schrijfworkshop aan een groep mensen in kansarmoede in Sint-Truiden. De workshop mondde uit in een reeks brieven, die tijdens de dag van de armoede, in aanwezigheid van de provinciaal deputé, in Sint-Truiden werden voorgelezen en diezelfde dag in het belang van Limburg werden gepubliceerd. De workshop was voor deze mensen op meerdere manieren een empowerende ervaring. De groep bleef daarna de methodiek van het brievenschrijven gebruiken als een manier om het bredere publiek én beleidsverantwoordelijken bewust te maken van hun leefwereld

Begin 2011 ontwikkelde Isabelle ‘Schrijf jezelf op weg’, een cursus van 8 lesdagen met schrijfoefeningen gericht op zelfverkenning en zelfcoaching. Ze heeft de reeks intussen twee keer gegeven, bij Vorming Plus, en de reacties zijn bijzonder positief. De cursus blijkt voor een aantal mensen een transformerende ervaring te zijn.

Momenteel geeft Isabelle ook een cursus met als titel ‘The artist way’, geïnspireerd op het gelijknamige boek van Julia Cameron. Deze cursus, die bestaat uit twaalf lessen, heeft als doel de geblokkeerde creativiteit weer te laten stromen. Ook hier zijn de eerste reacties van cursisten bijzonder enthousiast.

Ria

Goris

Jolien

Janzing

Willem

De Bock

Isabelle

Rossaert

Clara

Vanuytven

Liesbeth

Van den Berghe

Els

Put